Een alternatieve sportschool, waarbij je sport en tevens een goed doel steunt

Fitnessclub
van het 
Jaar 
2014-2015
Gouda

Instituut voor Fysieke en Mentale Weerbaarheid (IFMW)

Fysieke en Mentale Assertiviteit


De training Mentale en Fysieke Assertiviteit : 'Zelfverdediging voor de geest'

De hele dag door worden we in de communicatie met anderen uitgedaagd om onszelf zo effectief mogelijk te presenteren en assertief te gedragen. Bijvoorbeeld in de samenwerking met collega’s of als we voor een groep staan. In het leggen van nieuwe contacten op netwerkbijeenkomsten of binnen een afhankelijkheidsrelatie zoals die tussen werkgever en werknemer.

Assertiviteit is véél meer dan 'nee!' zeggen en zeker niet te verwarren met 'van je afbijten'.

Assertiviteit gaat over jou. Over wat jouw waarden zijn, hoe die jouw identiteit vormen en over hoe jij jouw grenzen bewaakt en dat aan een ander duidelijk maakt. Het gaat over jouw vermogen om over te brengen wat je denkt, voelt en wilt om zo dichter bij jouw doel te komen, maar vanuit respect voor de ander.

Assertiviteit gaat over jezelf presenteren en voor jezelf opkomen. Dat je in staat bent om jouw belangen te verwoorden met effectieve taal èn lichaamstaal. Maar, zonder dat je onrustig bent, angst hebt of over de ander heen walst. Je kunt met respect jouw overtuiging overbrengen. Je staat weer in je kracht!


Module 1:

In module 1 leert u zichzelf kennen in situaties die om assertief gedrag vragen.
U ontdekt wat assertiviteit werkelijk is en waarom het wijs is assertief te zijn.

Na deze interactieve training zult u sterker in uw schoenen staan. 

Onderwerpen:

 • Uw eigen (sub)assertiviteit en het effect     daarvan op anderen.
 • Actief luisteren en het herkennen van   lichaamstaal 
 • Wat is vluchtend, agressief en manipulatief   gedrag?
 • Op effectieve wijze contact maken met anderen.
 • Op assertieve wijze 'Nee' zeggen.
 • Assertieve keuzes maken en besluiten nemen in   uw belang.
 • Het effect van uw gedachten op uw   lichaamstaal.
 • Het effect van uw lichaamstaal op uw gevoel.
 • Reële waarneming en interpretatie van situaties

Methodieken:

 • Assertief communiceren met het DESC-model
 • Feedback en de 'Ik' vraag
 • Rationeel Emotief Denken 1
 • Stress & Angstregulering 1
 • IFMW 1

Begeleiding:

 • Conflictpsycholoog
 • Trainer fysieke weerbaarheid
 • Helpdesk

Programma :

 • Ontvangst 8:30 - Aanvang 9:00 uur
 • Kennismaking met de trainers en elkaar
 • Theorie Mentale en Fysieke assertiviteit
 • Communicatietechniek en lichaamstaal
 • Lunch
 • Omkleden
 • Fysieke assertiviteit
 • Korte pauze
 • Combinatietraining mentale en fysieke     assertiviteit
 • Gezamenlijke afronding met borrel van 17:00 tot   18:00 uur

Investering:

 • Intake gesprek à 20 minuten is gratis
 • Uw investering voor deze leerzame dag is €   395,- ex. BTW
 • Reistijd, reiskosten en verblijfskosten zijn voor   eigen rekening
 • U kunt persoonlijke coaching bijboeken à € 75,-   per 45 min. 

Trainingsdata:

 • Vrijdag       26 Juni
 • Dinsdag     12 Augustus
 • Woensdag  03 September
 • Maandag    13 Oktober
 • Vrijdag       07 November
 • Dinsdag     16 December
Module 2:

In module 2 leert u assertief met
anderen in contact te treden en in
contact te blijven.
U ontdekt de kracht van assertief
communiceren. 

Na de interactieve training communiceert u effectiever
en komt u op voor uw belangen.

Onderwerpen:

 • Uw eigen gedrag en het effect daarvan op     anderen.
 • Effectief om Hulp vragen
 • Eigen assertieve keuzes maken en besluiten   nemen
 • Zien, voelen en denken.
 • Assertief reageren op lichaamstaal
 • Reële waarneming en interpretatie van situaties
 • Feedback geven en ontvangen
 • Rollenspel geleerde technieken met acteur
 • Rollenspel eigen casus met acteur

Methodieken:

 • Assertief communiceren met de   Sandwichmethode
 • Feedback ontvangen en geven met 4 G   methode
 • Rationeel Emotief Denken 2
 • Stress & Angstregulering 2
 • IFMW 2

Begeleiding:

 • Conflictpsycholoog
 • Trainer fysieke weerbaarheid
 • Acteur
 • Helpdesk

Programma :

 • Ontvangst 8:30 - Aanvang 9:00
 • Kennismaking met de trainers en elkaar
 • Verdieping theorie Mentale en Fysieke     assertiviteit
 • Verdieping communicatietechniek en     lichaamstaal
 • Lunch
 • De helft van de deelnemers kleedt zich om voor    de training fysieke assertiviteit
 • De andere helft oefent mentale assertiviteit met   de acteur
 • Korte pauze, de groepen wisselen van activiteit
 • Gezamenlijke afronding met borrel van 17:00 tot   18:00 uur 

Investering:

 • Intake gesprek à 20 minuten is gratis
 • Uw investering voor deze leerzame dag is €   495,- ex. BTW
 • Reistijd, reiskosten en verblijfskosten zijn voor   eigen rekening
 • U kunt persoonlijke coaching bijboeken à € 75,-    per 45 min.

Trainingsdata:

 • Vrijdag         5 September
 • Vrijdag       17 Oktober
 • Donderdag  13 November
 • Donderdag  18 December
Module 3:

In module 3 leert u lastige situaties meester te worden.

Na deze interactieve training zult u de juiste techniek en vaardigheden op juiste wijze inzetten en de schoonheid van assertief communiceren ervaren.

Onderwerpen:

 • Assertief omgaan met weerstand en bezwaren
 • Assertief omgaan met passiviteit
 • Assertief omgaan met disrespect
 • Assertief omgaan met agressie
 • Assertief communiceren vanuit de     transactionele analyse (TA)

Methodieken :

 • Assertiviteit en Conflicthantering 1
 • Assertiviteit en Omgaan met pesten 1
 • Stress & Angstregulering 3
 • Rationeel Emotief Denken 3
 • IFMW 3

Begeleiding :

 • Conflictpsycholoog
 • Trainer fysieke weerbaarheid
 • Mental Coaches
 • Helpdesk

Programma :

 • Ontvangst vanaf 8:30 - Aanvang 9:00 uur
 • Kennismaking met de trainers en elkaar
 • Verdieping theorie Mentale en Fysieke   assertiviteit
 • Herhaling kernvaardigheden dag 1 en 2
 • Nieuwe vaardigheden
 • Lunch
 • De helft van de deelnemers kleedt zich om voor   de combi-training fysieke assertiviteit, de andere   helft overwint persoonlijke issues met de Mental   Coaches
 • Korte pauze, de groepen wisselen van activiteit
 • Gezamenlijke afronding met borrel van 17:00 tot   18:00 uur


Investering :


 • Intake gesprek à 20 minuten is gratis
 • Uw investering voor deze leerzame dag is €   595,- ex. BTW
 • Reistijd, reiskosten en verblijfskosten zijn voor   eigen rekening 

Trainingsdata :

 • Vrijdag    19 September
 • Vrijdag    31 Oktober
 • Dinsdag   25 November
Module 4:

In module 4 leert u als manager
assertief leiderschap tonen.

Na deze interactieve training 
beseft u de relatie tussen uw eigen
wijze van assertiviteit, lichaamstaal
en leiderschap en zal u dit effectief
inzetten in lastige situaties.

Onderwerpen:

 • Assertief presenteren
 • Assertief omgaan met conflict
 • Assertief op zoek naar gezamenlijke belangen
 • Assertief omgaan met achterban en groepsdruk
 • Assertief omgaan met pesten in uw team
 • Assertief omgaan met agressie in uw team

Methodieken :

 • Assertiviteit en Conflicthantering
 • Pest Control
 • Stress & Angstregulering
 • Rationeel Emotief Denken
 • IFMW voor de leidinggevende

Begeleiding :

 • Conflictpsycholoog
 • Trainer fysieke weerbaarheid
 • Acteur
 • Helpdesk


Programma :


 • Ontvangst vanaf 8:30 - Aanvang 9:00 uur
 • Kennismaking met de trainers en elkaar
 • Mentale en Fysieke assertiviteit voor   leidinggevenden
 • Assertiviteit en lichaamstaal voor   leidinggevenden
 • Lunch
 • Theoretisch deel Mentale en fysieke assertiviteit
 • Omkleden
 • Combinatietraining Mentale en Fysieke   assertiviteit
 • Gezamenlijke afronding met borrel van 17:00 tot   18:00 uur


Investering :


 • Intake gesprek à 20 minuten is gratis
 • Uw investering voor deze leerzame dag is €   695,- ex. BTW
 • Reistijd, reiskosten en verblijfskosten zijn voor   eigen rekening

Trainingsdata :

 • Donderdag  11 September
 • Vrijdag        24 Oktober
 • Vrijdag        12 December