Een alternatieve sportschool, waarbij je sport en tevens een goed doel steunt

Fitnessclub
van het 
Jaar 
2014-2015
Gouda

Stage
Stagemogelijkheid bij Victory Sports Nederland (Calibris erkend)

Toelichting:

Hieronder treft u een overzicht van de stagemogelijkheden binnen deze organisatie. Met een leerplaats wordt een indicatie van de stagemogelijkheden gegeven. Een stageplaats/leerbaan beschrijft een concrete en actuele stageplaats die aan een leerling aangeboden wordt.


Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent:


·         Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (Niveau 1) - 1 stagemogelijkheid


Entree:


·         Assistent Dienstverlening en Zorg (Niveau 1)


Sociaal Agogisch Werk:


·         Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg (Niveau 4) - 1 stagemogelijkheid


·         Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (Niveau 4) - 1 stagemogelijkheid


Sport en Bewegen:


·          Sport- en bewegingsbegeleider (Niveau 2) - 1 stagemogelijkheid


·          Sport- en bewegingscoördinator/ Bewegingsagoog (Niveau 4) - 1 stagemogelijkheid


·          Sport- en bewegingscoördinator/ BOS-medewerker (Niveau 4) - 1 stagemogelijkheid


·          Sport- en bewegingscoördinator/ Trainer/coach (Niveau 4) - 1 stagemogelijkheid