Een alternatieve sportschool, waarbij je sport en tevens een goed doel steunt

Fitnessclub
van het 
Jaar 
2014-2015
Gouda

Omgaan met pesten en groepsdruk

Pesten is een groot probleem op veel basisscholen. Vaak komt het gelijktijdig voor met groepsdruk. De module Omgaan met pesten en groepsdruk omvat een zevental thema's verspreid over zeven lessen. 

Pestgedrag en groepsdruk hebben een grote impact op de fysieke, sociale, cognitieve en emotionele ontwikkeling van kinderen. 


De methode Respons kan leerlingen helpen om:


Eigen fysieke mogelijkheden en onmogelijkheden te leren kennen en de eigen kracht te kunnen gebruiken als reactie op voor hen bedreigende situaties;


Gevoelens en emoties te verwoorden, hulp te vragen en te bieden en de eigen grenzen te voelen, stellen en verdedigen;


Te beschrijven wat weerbaarheid voor hen betekent en wat hun sterke en minder sterke kanten in dit kader zijn;

met hun eigen en andermans gevoelen en emotie om te gaan.


Door het ontwikkelen van deze competenties optimaliseren de leerlingen een flexibele Responscapaciteit. Leerlingen zijn daardoor steeds beter in staat weloverwogen, proportioneel en oplossingsgericht te handelen in voor hen bedreigende situaties. Uitdagende fysieke werkvormen zullen de basis vormen om een gedragsverandering bij de deelnemers te realiseren. Het lesprogramma wordt aangeboden door een Respons trainer.