Een alternatieve sportschool, waarbij je sport en tevens een goed doel steunt

Fitnessclub
van het 
Jaar 
2014-2015
Gouda

Omgaan met agressie en geweld

Er zijn vele factoren van invloed op het ontstaan en voortduren van agressief gedrag. De methode Respons kan docenten en leerlingen helpen om agressieve gedragsproblematiek aan te pakken. In de lessenreeks 'Omgaan met agressie en geweld' staan zes thema's centraal die behandeld worden in zeven lessen. In de lessen komen de onderstaande thema's voor middels op vechtsport gebaseerde oefeningen: 


 Stevig in je schoenen staan.


 Stop, tot hier en geen stap verder!


 De taal van ons lichaam.


 Als het dan toch moet!


 Hulp vragen en hulp bieden.


 Vertrouwen in jezelf en in een ander.


Via de zes thema's leren leerlingen in de module 'Omgaan met agressie en geweld' om hun zelfvertrouwen te vergroten door fysiek en mentaal sterk staan, hun grenzen te ervaren en te stellen en te experimenteren met lichaamstaal. Leerlingen worden zo minder 'vatbaar' voor agressie en geweld, en ervaren dat er naast de 'keuze' voor agressief gedrag ook andere gedragsalternatieven zijn. Vervolgens leren de leerlingen in te grijpen als de grenzen overschreden worden en om agressief gedrag af te weren, te ontwijken en zo nodig zichzelf te bevrijden. Uitdagende fysieke werkvormen zullen de basis vormen om een gedragsverandering bij de deelnemers te realiseren. 


Het lesprogramma wordt aangeboden door een Respons trainer.